Płatności

PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami końcowymi (sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT).

Płatności za nabyte w Sklepie przez Klienta towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. 

Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)

 Wybierając opcję płatności przelewem, Klient ma 5 dni roboczych na realizację płatności. Po upływie tego terminu transakcja zostanie anulowana, a przedmiot wystawiony ponownie na sprzedaż. Dane o koncie bankowym Sprzedającego.

Kimono Kid Małgorzata Kwiatkowska. Alior Bank, nr konta bankowego: 22 2490 0005 0000 4500 2568 4224

Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.